تفاوت دستور تخلیه و حکم تخلیه

زمانی که مستاجر خانه را تخلیه نمی کند، می توانید دستور تخلیه یا حکم تخلیه بگیرید که این دو باهم کمی متفاوت هستند؛ تا پایان مقاله همراه ما باشید تا تفاوت دستور تخلیه و حکم تخلیه را باهم بررسی کنیم.

شرایط لازم برای صدور دستور تخلیه

دستور تخلیه مربوط به قراردادهای اجاره مسکونی است که به صورت عادی تنظیم شده اند؛ پس یعنی املاک اداری، تجاری و قراردادهایی که به صورت رسمی تنطیم شده باشند را شامل نمی شود؛ همچنین دستور تخلیه زمانی صادر می شود که قرارداد اجاره، شرایط زیر را داشته باشد:

  • قرارداد کتبی باشد و مدت اجاره در آن ذکر شده باشد؛
  • حتما دو شاهد قرارداد را امضا کرده باشند؛
  • باید مدت قرارداد به اتمام رسیده باشد؛
  • قرارداد باید در دو نسخه تنظیم شده باشد.

تنها در این صورت است که موجر می تواند به شورای حل اختلاف محل وقوع ملک مراجعه کند و برای گرفتن دستور تخلیه اقدام کند و بعد از ارجا به شعبه، مبلغ ودیعه مستاجر را به حساب سپرده دادگستری واریز کند.

تفاوت دستور تخلیه و حکم تخلیه

دقت کنید که دستور تخلیه، همان گونه که از اسمش پیدا است، یک دستور است نه یک رای؛ به همین خاطر تشریفات رسیدگی ندارد و رسیدگی فوری و خارج از نوبت دارد و همچنین قابل اعتراض و تجدید نظر هم نیست. معمولا 24 ساعت بعد از درخواست، ابلاغیه برای مستاجر صادر می شود و او حدودا 3 روز وقت دارد که ملک را تخلیه کند. در صورتی که مستاجر ملک را تخلیه نکند، این دستور توسط مامورین انجام می شود، حتی اگر خود مستاجر حضور نداشته باشد.

درمورد قراردادهای اجاره رسمی، مرجع صالح برای رسیدگی، اداره اجرای ثبت است.

در صورتی که قرارداد شما حتی یکی از شرایط گفته شده را نداشته باشد و یا ملک، مسکونی نباشد، امکان گرفتن دستور تخلیه برای ملک وجود نخواهد داشت و باید حکم تخلیه صادر شود. درمورد مرجع رسیدگی به حکم تخلیه، اگر ملک مسکونی و یا تجاری بدون سرقفلی باشد، شورای حل اختلاف و اگر ملک تجاری و دارای سرقفلی باشد، دادگاه محل وقوع ملک، صالح به رسیدگی به مشکل مورد نظر است.

فرایند حکم تخلیه، طولانی تر از دستور تخلیه است؛ به این معنی که ابتدا جلسه رسیدگی تشکیل می شود و دو طرف قرارداد حاضر می شوند و ادعای خود را مطرح می کنند و پس از آن حکم صادر می شود که این حکم قابل تجدید نظر خواهی هم است. پس از آن نوبت به صدور اجراییه می رسد؛ به علاوه، حکم تخلیه زمانی صادر می شود که ودیعه نزد مالک به مستاجر برگردانده شده باشد.

در نتیجه، مهم ترین تفاوت دستور تخلیه و حکم تخلیه، صرف زمان است و واضح است که اگر سند شما شرایط لازم را داشته باشد، حتما باید دستور تخلیه بگیرید.

نحوه جبران خسارت

در صورتی که شما به عنوان صاحب ملک (صاحب عین یا منفعت) مدعي ورود خسارت و زیان به ملك خود باشید و يا برای هزینه های ساختمان مانند قبض آب، برق و يا … طلبي از مستأجر داشته باشید، لازم است ضمن دادخواست جداگانه با عنوان مطالبه ضرر و زيان يا بدهي، اقدام و گواهي دفتر شعبه دادگاهي كه پرونده در آنجا مطرح است را به اجراي احكام شوراي حل اختلاف تحويل دهید تا مبلغ وديعه را به مستأجر تحويل ندهند.

پیشنهاد برای شما

پیوستن به گفتگو

مقایسه املاک

مقایسه