ملک های هروی

خانه لیست املاک

21 مورد یافت شد

فروش آپارتمان 105 متری خوش نقشه در مکران
خرید و فروش

فروش آپارتمان 105 متری خوش نقشه در مکران

هروی (آپارتمان)
تومان

2 خواب . 4 سال . 105 متر

فروش آپارتمان 177 متری با متریال برند در هروی
خرید و فروش

فروش آپارتمان 177 متری با متریال برند در هروی

هروی (آپارتمان)
تومان

3 خواب . 0 سال . 177 متر

فروش آپارتمان 150 متری با بهترین متریال در هروی
خرید و فروش

فروش آپارتمان 150 متری با بهترین متریال در هروی

هروی (آپارتمان)
تومان

3 خواب . 0 سال . 150 متر

فروش آپارتمان 105 متری شخصی ساز در هروی
خرید و فروش

فروش آپارتمان 105 متری شخصی ساز در هروی

هروی (آپارتمان)
تومان

2 خواب . 0 سال . 105 متر

فروش آپارتمان 224 متری با بهترین متریال در هروی
خرید و فروش

فروش آپارتمان 224 متری با بهترین متریال در هروی

هروی (آپارتمان)
تومان

3 خواب . 0 سال . 224 متر

فروش واحد 265 متری با بهترین پلان و متریال در هروی
خرید و فروش

فروش واحد 265 متری با بهترین پلان و متریال در هروی

هروی (آپارتمان)
تومان

4 خواب . 2 سال . 265 متر

فروش آپارتمان 142 متری خوش نقشه در هروی
خرید و فروش

فروش آپارتمان 142 متری خوش نقشه در هروی

هروی (آپارتمان)
تومان

3 خواب . 7 سال . 142 متر

فروش آپارتمان 85 متری در لوکیشن خوب هروی
خرید و فروش

فروش آپارتمان 85 متری در لوکیشن خوب هروی

هروی (آپارتمان)
تومان

2 خواب . 3 سال . 85 متر

فروش آپارتمان 185 متری در بهترین فرعی هروی
خرید و فروش

فروش آپارتمان 185 متری در بهترین فرعی هروی

هروی (آپارتمان)
تومان

3 خواب . 3 سال . 185 متر

فروش آپارتمان 150 متری فول امکانات در هروی
خرید و فروش

فروش آپارتمان 150 متری فول امکانات در هروی

هروی (آپارتمان)
تومان

3 خواب . 0 سال . 150 متر

فروش آپارتمان 180 متری موقعیت عالی در هروی
خرید و فروش

فروش آپارتمان 180 متری موقعیت عالی در هروی

هروی (آپارتمان)
تومان

3 خواب . 4 سال . 180 متر

اجاره آپارتمان 113 متری با نور و نقشه عالی در هروی
رهن و اجاره

اجاره آپارتمان 113 متری با نور و نقشه عالی در هروی

هروی (آپارتمان)
تومان

2 خواب . 1 سال . 113 متر

فروش آپارتمان 124 متری در هروی
خرید و فروش

فروش آپارتمان 124 متری در هروی

هروی (آپارتمان)
تومان

3 خواب . 10 سال . 124 متر

فروش آپارتمان 115 متری در هروی
خرید و فروش

فروش آپارتمان 115 متری در هروی

هروی (آپارتمان)
تومان

2 خواب . 1 سال . 115 متر

فروش آپارتمان 100 متری خوش نقشه در هروی
خرید و فروش

فروش آپارتمان 100 متری خوش نقشه در هروی

هروی (آپارتمان)
تومان

2 خواب . 5 سال . 100 متر

فروش آپارتمان 97 متری با نور عالی در هروی
خرید و فروش

فروش آپارتمان 97 متری با نور عالی در هروی

هروی (آپارتمان)
تومان

2 خواب . 2 سال . 97 متر

فروش آپارتمان 110 متری خوش نقشه در هروی
خرید و فروش

فروش آپارتمان 110 متری خوش نقشه در هروی

هروی (آپارتمان)
تومان

2 خواب . 14 سال . 110 متر

فروش آپارتمان 104 متری با نور عالی
خرید و فروش

فروش آپارتمان 104 متری با نور عالی

هروی (آپارتمان)
تومان

2 خواب . 3 سال . 104 متر

فروش آپارتمان 200 متری تکواحدی در هروی
خرید و فروش

فروش آپارتمان 200 متری تکواحدی در هروی

هروی ()
تومان

3 خواب . 4 سال . 200 متر

فروش آپارتمان 115 متری فول امکانات در هروی
خرید و فروش

فروش آپارتمان 115 متری فول امکانات در هروی

هروی (آپارتمان)
تومان

2 خواب . 0 سال . 115 متر

فروش آپارتمان 95 متری خوش نقشه در هروی
خرید و فروش

فروش آپارتمان 95 متری خوش نقشه در هروی

هروی (آپارتمان)
تومان

خواب . 1 سال . 95 متر