نکات اجاره

ابتدا با تعریف اجاره شروع می کنیم. اجاره عقدی است که برابر آن اجاره کننده، مالک منافع عين مال موضوع اجاره می گردد. اجاره ممكن است نسبت به اشیاء مثل اتومبیل، خانه یا حیوان باشد؛ برای مثال اگر شخصی بخواهد از ملک یا خانه دیگری استفاده کند، یعنی آن را برای مدتی اجاره کند. حال فکر می کنید پیدا کردن خانه دلخواهتان برای اجاره آخرین قدم است؟ خیر، بلکه مرحله بعد از آن نوشتن یک قرارداد بی نقص است. در ادامه این مقاله ایوان نکات اجاره که باید رعایت کنید را برای شما عزیزان بیان می کنیم که با دانستن آنها با خیال راحت می توانید قرارداد اجاره تان را امضا کنید.

1. تطبیق اطلاعات با سند

اولین نکته این است که تمام اطلاعاتی که در مورد ساختمان مورد نظر گرفتید با سند تطبیق دهید. در حقیقت مستأجر حتماً باید سند ملک را رویت کند و طی آن تعداد پارکینگ، شماره پارکینگ، موقعیت انباری و متراژ واحد را بررسی کند تا در آینده برای او مشکلی پیش نیاید.

2. اطلاع از قوانین ساختمان و فرهنگ ساکنین آن

از مشاور یا مدیر ساختمان و یا مالک آن درباره قوانین ساختمان و تم فرهنگی ساکنین آن حتماً سؤال کنید. چرا که بسیاری از افراد برایشان مهم است که همسایه هایشان از نظر اعتقادی و فرهنگی به چه صورت هستند. برای مثال داشتن حیوان خانگی برایشان مهم است و با آن مشکل دارند یا خیر، مذهبی بودن یا نبودن چطور آیا برایشان اهمیت دارد و موارد این چنینی.

3. اجاره ملک از وکیل مالک

سومین نکته زمانی است که بخواهید ملک را از وکیل مالک اجاره بکنید. در این صورت، حتماً باید وکالت نامه را رویت و بررسی کنید و مطمئن شوید وکیل اجازه اجاره دادن ملک را و علاوه بر آن، حق دریافت ودیعه را از شما دارد؛ چرا که اگر چنین حقی نداشته باشد، شما باید مبلغ ودیعه را مستقیماً به مالک پرداخت کنید، نه به وکیل او.

نکات  اجاره ملک مسکونی از نطر حقوق

  1. باید مدت اجاره مشخص باشد وگرنه قرارداد اجاره باطل است.
  2. پس از پایان مدت اجاره اگر مستأجر از تخلیه مورد اجاره خودداری کند، به درخواست مالک تخلیه صورت خواهد گرفت.
  3. اگر پس از قرارداد مشخص شود ملک در حال اجاره معیوب بوده، مستأجر او حق فسخ دارد.
  4. مالک نمی تواند در مدت اجاره در ملک اجاره داده شده تغییری دهد که با استفاده مستأجر از آن در تعارض باشد.
  5. تعمیرات و مجموع مخارجی که در مورد اجاره برای امکان بهره برداری از آن ملک لازم است به عهده مالک است؛ مگر آن که در اجاره خلاف آن قید شود.
  6. مستأجر باید در زمان های تعیین شده در قرارداد اجاره بها را به موقع پرداخت کند و رسید آن را بگیرد.
  7. قرارداد اجاره با فوت مالک یا مستأجر باطل نمی گردد.
  8. اگر مستأجر بدون اجازه ملک مورد اجاره را به کسی دیگر اجاره دهد، اجاره باطل یا فسخ نمی شود. مگر اینکه در قراداد در صورت انجام این کار، حق فسخ به مالک داده شده باشد.
  9. اگر مستأجر بدون اجازه مالک در ملک اجاره شده تعمیراتی کند حق مطالبه آن را از مالک ندارد.
  10. مالک حق دارد در صورت ساخت و ساز یا کاشتن درخت توسط مستأجر در ملک اجاره ای بدون اجازه او، آن را از بین ببرد.
پیشنهاد برای شما

پیوستن به گفتگو

مقایسه املاک

مقایسه