ملک های پاسداران

خانه لیست املاک

46 مورد یافت شد

فروش 425 متر زمین کلنگی در پاسداران
خرید و فروش

فروش 425 متر زمین کلنگی در پاسداران

پاسداران (کلنگی)
تومان تومان

خواب . سال . 425 متر

فروش زمین کلنگی 770 متری در لوکیشن عالی پاسداران
خرید و فروش

فروش زمین کلنگی 770 متری در لوکیشن عالی پاسداران

پاسداران (کلنگی)
تومان تومان

خواب . سال . 770 متر

فروش ملک کلنگی 372 متری در پاسداران
خرید و فروش

فروش ملک کلنگی 372 متری در پاسداران

پاسداران (کلنگی)
تومان تومان

خواب . سال . 372 متر

فروش ملک کلنگی 680 متری در لوکیشن عالی پاسداران
خرید و فروش

فروش ملک کلنگی 680 متری در لوکیشن عالی پاسداران

پاسداران (آپارتمان)
تومان تومان

خواب . سال . 680 متر

فروش زمین کلنگی 510 متری در پاسداران
خرید و فروش

فروش زمین کلنگی 510 متری در پاسداران

پاسداران (کلنگی)
تومان تومان

خواب . سال . 510 متر

اجاره آپارتمان 137 متری با امکانات عالی در پاسداران
رهن و اجاره

اجاره آپارتمان 137 متری با امکانات عالی در پاسداران

پاسداران (آپارتمان)
تومان تومان

3 خواب . 1 سال . 137 متر

اجاره آپارتمان 285 متری خوش نقشه در پاسداران
رهن و اجاره

اجاره آپارتمان 285 متری خوش نقشه در پاسداران

پاسداران (آپارتمان)
تومان تومان

4 خواب . 1 سال . 285 متر

فروش آپارتمان 220 متری خوش نقشه در پاسداران
خرید و فروش

فروش آپارتمان 220 متری خوش نقشه در پاسداران

پاسداران (آپارتمان)
تومان تومان

3 خواب . نوساز . 220 متر

فروش آپارتمان 180 متری در پاسداران
خرید و فروش

فروش آپارتمان 180 متری در پاسداران

پاسداران (آپارتمان)
تومان تومان

3 خواب . نوساز . 180 متر

فروش آپارتمان 160 متری با بهترین امکانات در پاسداران
خرید و فروش

فروش آپارتمان 160 متری با بهترین امکانات در پاسداران

پاسداران (آپارتمان)
تومان تومان

3 خواب . نوساز . 160 متر

فروش آپارتمان 330 متری خوش نقشه در پاسداران
خرید و فروش

فروش آپارتمان 330 متری خوش نقشه در پاسداران

پاسداران (آپارتمان)
تومان تومان

4 خواب . نوساز . 330 متر

فروش آپارتمان 330 متری فول فرنیش در پاسداران
خرید و فروش

فروش آپارتمان 330 متری فول فرنیش در پاسداران

پاسداران (آپارتمان)
تومان تومان

4 خواب . نوساز . 330 متر

فروش آپارتمان 270 متری با بهترین متریال در پاسداران
خرید و فروش

فروش آپارتمان 270 متری با بهترین متریال در پاسداران

پاسداران (آپارتمان)
تومان تومان

4 خواب . نوساز . 270 متر

فروش آپارتمان 160 متری فول امکانات در پاسداران
خرید و فروش

فروش آپارتمان 160 متری فول امکانات در پاسداران

پاسداران (آپارتمان)
تومان تومان

3 خواب . نوساز . 160 متر

فروش آپارتمان 180 متری در پاسداران
خرید و فروش

فروش آپارتمان 180 متری در پاسداران

پاسداران (آپارتمان)
تومان تومان

3 خواب . 6 سال . 180 متر

فروش آپارتمان 147 متری نوساز در پاسداران
خرید و فروش

فروش آپارتمان 147 متری نوساز در پاسداران

پاسداران (آپارتمان)
تومان تومان

3 خواب . نوساز . 147 متر

فروش آپارتمان 130 متری با نور عالی در پاسداران
خرید و فروش

فروش آپارتمان 130 متری با نور عالی در پاسداران

پاسداران (آپارتمان)
تومان تومان

2 خواب . 1 سال . 130 متر

فروش آپارتمان 150 متری با نور و نقشه عالی در پاسداران
خرید و فروش

فروش آپارتمان 150 متری با نور و نقشه عالی در پاسداران

پاسداران (آپارتمان)
تومان تومان

3 خواب . 1 سال . 150 متر

فروش آپارتمان 125 متری موقعیت عالی در پاسداران
خرید و فروش

فروش آپارتمان 125 متری موقعیت عالی در پاسداران

پاسداران (آپارتمان)
تومان تومان

2 خواب . 1 سال . 125 متر

فروش آپارتمان 145 متری با امکانات عالی در پاسداران
خرید و فروش

فروش آپارتمان 145 متری با امکانات عالی در پاسداران

پاسداران (آپارتمان)
تومان تومان

3 خواب . 3 سال . 145 متر

فروش آپارتمان 216 متری فول امکانات در پاسداران
خرید و فروش

فروش آپارتمان 216 متری فول امکانات در پاسداران

پاسداران (آپارتمان)
تومان تومان

3 خواب . 3 سال . 216 متر

فروش آپارتمان 112 متری در دروس
خرید و فروش

فروش آپارتمان 112 متری در دروس

پاسداران (آپارتمان)
تومان تومان

2 خواب . 2 سال . 112 متر

فروش آپارتمان 181 متری خوش نقشه در پاسداران
خرید و فروش

فروش آپارتمان 181 متری خوش نقشه در پاسداران

پاسداران (آپارتمان)
تومان تومان

3 خواب . 13 سال . 181 متر

فروش آپارتمان 150 متری نوساز در پاسداران
خرید و فروش

فروش آپارتمان 150 متری نوساز در پاسداران

پاسداران (آپارتمان)
تومان تومان

3 خواب . نوساز . 150 متر

فروش آپارتمان 170 متری فول امکانات در پاسداران
خرید و فروش

فروش آپارتمان 170 متری فول امکانات در پاسداران

پاسداران (آپارتمان)
تومان تومان

3 خواب . 5 سال . 170 متر

آپارتمان 160 متری فول امکانات در پاسداران
خرید و فروش

آپارتمان 160 متری فول امکانات در پاسداران

پاسداران (آپارتمان)
تومان تومان

3 خواب . 2 سال . 160 متر

فروش آپارتمان 120 متری کلیدنخورده در پاسداران
خرید و فروش

فروش آپارتمان 120 متری کلیدنخورده در پاسداران

پاسداران (آپارتمان)
تومان تومان

2 خواب . 1 سال . 120 متر

فروش آپارتمان 91 متری در پاسداران
خرید و فروش

فروش آپارتمان 91 متری در پاسداران

پاسداران (آپارتمان)
تومان تومان

2 خواب . 5 سال . 91 متر

اجاره آپارتمان 300 متری فول امکانات در پاسداران
رهن و اجاره

اجاره آپارتمان 300 متری فول امکانات در پاسداران

پاسداران (آپارتمان)
تومان تومان

3 خواب . 1 سال . 300 متر

فروش آپارتمان 85 متری خوش نقشه در پاسداران
خرید و فروش

فروش آپارتمان 85 متری خوش نقشه در پاسداران

پاسداران (آپارتمان)
تومان تومان

2 خواب . 8 سال . 85 متر

فروش آپارتمان 320 متری با بهترین پلان و لوکیشن در پاسداران
خرید و فروش

فروش آپارتمان 320 متری با بهترین پلان و لوکیشن در پاسداران

پاسداران (آپارتمان)
تومان تومان

4 خواب . نوساز . 320 متر

فروش آپارتمان 300 متری فول امکانات در پاسداران
خرید و فروش

فروش آپارتمان 300 متری فول امکانات در پاسداران

پاسداران (آپارتمان)
تومان تومان

4 خواب . نوساز . 300 متر

فروش واحد 230 متری با بهترین امکانات و متریال در پاسداران
خرید و فروش

فروش واحد 230 متری با بهترین امکانات و متریال در پاسداران

پاسداران (آپارتمان)
تومان تومان

3 خواب . 2 سال . 230 متر

فروش آپارتمان 260 متری نوساز در بهترین فرعی پاسداران
خرید و فروش

فروش آپارتمان 260 متری نوساز در بهترین فرعی پاسداران

پاسداران (آپارتمان)
تومان تومان

4 خواب . نوساز . 260 متر

آپارتمان 200 متری خوش نقشه با بهترین متریال در پاسداران
خرید و فروش

آپارتمان 200 متری خوش نقشه با بهترین متریال در پاسداران

پاسداران (آپارتمان)
تومان تومان

3 خواب . 4 سال . 200 متر

آپارتمان 270 متری در بهترین لوکیشن پاسداران
خرید و فروش

آپارتمان 270 متری در بهترین لوکیشن پاسداران

پاسداران (آپارتمان)
تومان تومان

3 خواب . نوساز . 270 متر

آپارتمان 280 متری خوش نقشه و لوکس در پاسداران
خرید و فروش

آپارتمان 280 متری خوش نقشه و لوکس در پاسداران

پاسداران (آپارتمان)
تومان تومان

3 خواب . نوساز . 280 متر

فروش واحد لوکس 230 متری در پاسداران
خرید و فروش

فروش واحد لوکس 230 متری در پاسداران

پاسداران (آپارتمان)
تومان تومان

3 خواب . نوساز . 230 متر

فروش واحد 240 متری خوش نقشه در پاسداران
خرید و فروش

فروش واحد 240 متری خوش نقشه در پاسداران

پاسداران (آپارتمان)
تومان تومان

3 خواب . نوساز . 240 متر

فروش آپارتمان 200 متری خوش نقشه در پاسداران
خرید و فروش

فروش آپارتمان 200 متری خوش نقشه در پاسداران

پاسداران (آپارتمان)
تومان تومان

3 خواب . نوساز . 200 متر

فروش واحد 200 متری خوش نقشه و مدرن در پاسداران
خرید و فروش

فروش واحد 200 متری خوش نقشه و مدرن در پاسداران

پاسداران (آپارتمان)
تومان تومان

3 خواب . نوساز . 200 متر

آپارتمان 185 متری با متریال درجه 1 در پاسداران
خرید و فروش

آپارتمان 185 متری با متریال درجه 1 در پاسداران

پاسداران (آپارتمان)
تومان تومان

3 خواب . نوساز . 185 متر

آپارتمان 145 متری از سازنده بنام منطقه
خرید و فروش

آپارتمان 145 متری از سازنده بنام منطقه

پاسداران (آپارتمان)
تومان تومان

3 خواب . 4 سال . 145 متر

فروش واحد 130 متری خوش نقشه در پاسداران
خرید و فروش

فروش واحد 130 متری خوش نقشه در پاسداران

پاسداران (آپارتمان)
تومان تومان

2 خواب . 1 سال . 130 متر

واحد 110 متری در یکی از بهترین برج های لوکس پاسداران
خرید و فروش

واحد 110 متری در یکی از بهترین برج های لوکس پاسداران

پاسداران (آپارتمان)
تومان تومان

2 خواب . 1 سال . 110 متر

فروش آپارتمان 295 متری در پاسداران
خرید و فروش

فروش آپارتمان 295 متری در پاسداران

پاسداران (آپارتمان)
تومان تومان

4 خواب . 1 سال . 295 متر