ملک های دروس

خانه لیست املاک

22 مورد یافت شد

فروش واحد 225 متری در بهترین لوکیشن دروس
خرید و فروش

فروش واحد 225 متری در بهترین لوکیشن دروس

دروس (آپارتمان)
تومان

3 خواب . 18 سال . 225 متر

فروش آپارتمان 300 متری شخصی ساز در دروس
خرید و فروش

فروش آپارتمان 300 متری شخصی ساز در دروس

دروس (آپارتمان)
تومان

4 خواب . 4 سال . 300 متر

فروش واحد 170 متری خوش نقشه در دروس
خرید و فروش

فروش واحد 170 متری خوش نقشه در دروس

دروس (آپارتمان)
تومان

3 خواب . 0 سال . 170 متر

فروش آپارتمان 250 متری لاکچری فول امکانات در دروس
خرید و فروش

فروش آپارتمان 250 متری لاکچری فول امکانات در دروس

دروس (آپارتمان)
تومان

3 خواب . 0 سال . 250 متر

فروش واحد 250 متری تکواحدی در دروس
خرید و فروش

فروش واحد 250 متری تکواحدی در دروس

دروس (آپارتمان)
تومان

4 خواب . 12 سال . 250 متر

فروش آپارتمان 204 متری با بهترین متریال در دروس
خرید و فروش

فروش آپارتمان 204 متری با بهترین متریال در دروس

دروس (آپارتمان)
تومان

3 خواب . 2 سال . 204 متر

فروش آپاتمان 150 متری فول امکانات در دروس
خرید و فروش

فروش آپاتمان 150 متری فول امکانات در دروس

دروس (آپارتمان)
تومان

3 خواب . 4 سال . 150 متر

فروش آپارتمان 158 متری خوش نقشه در دروس
خرید و فروش

فروش آپارتمان 158 متری خوش نقشه در دروس

دروس (آپارتمان)
تومان

3 خواب . 20 سال . 158 متر

فروش آپارتمان 200 متری در دروس
خرید و فروش

فروش آپارتمان 200 متری در دروس

دروس (آپارتمان)
تومان

3 خواب . 6 سال . 200 متر

فروش آپارتمان 93 متری در دروس
خرید و فروش

فروش آپارتمان 93 متری در دروس

دروس (آپارتمان)
تومان

2 خواب . 15 سال . 93 متر

فروش آپارتمان 155 متری در فرعی دنج دروس
خرید و فروش

فروش آپارتمان 155 متری در فرعی دنج دروس

دروس (آپارتمان)
تومان

3 خواب . 0 سال . 155 متر

فروش آپارتمان 270 متری از آرشیتکت به نام در دروس
خرید و فروش

فروش آپارتمان 270 متری از آرشیتکت به نام در دروس

دروس (آپارتمان)
تومان

3 خواب . 0 سال . 270 متر

فروش آپارتمان 290 متری با متریال برند در دروس
خرید و فروش

فروش آپارتمان 290 متری با متریال برند در دروس

دروس (آپارتمان)
تومان

3 خواب . 0 سال . 290 متر

فروش آپارتمان 200 متری فول فرنیش در دروس
خرید و فروش

فروش آپارتمان 200 متری فول فرنیش در دروس

دروس (آپارتمان)
تومان

3 خواب . 0 سال . 200 متر

فروش آپارتمان 175 متری با امکانات و متریال عالی در دروس
خرید و فروش

فروش آپارتمان 175 متری با امکانات و متریال عالی در دروس

دروس (آپارتمان)
تومان

3 خواب . 0 سال . 175 متر

فروش آپارتمان 300 متری با نقشه و متریال عالی در دروس
خرید و فروش

فروش آپارتمان 300 متری با نقشه و متریال عالی در دروس

دروس (آپارتمان)
تومان

4 خواب . 0 سال . 300 متر

فروش آپارتمان 162 متری خوش نقشه در دروس
خرید و فروش

فروش آپارتمان 162 متری خوش نقشه در دروس

دروس (آپارتمان)
تومان

3 خواب . 2 سال . 162 متر

فروش آپارتمان 168 متری نوساز در دروس
خرید و فروش

فروش آپارتمان 168 متری نوساز در دروس

دروس (آپارتمان)
تومان

خواب . 0 سال . 168 متر

فروش آپارتمان 225 متری با بهترین امکانات و متریال در دروس
خرید و فروش

فروش آپارتمان 225 متری با بهترین امکانات و متریال در دروس

دروس (آپارتمان)
تومان

3 خواب . 0 سال . 225 متر

فروش آپارتمان 360 متری در بهترین لوکیشن دروس
خرید و فروش

فروش آپارتمان 360 متری در بهترین لوکیشن دروس

دروس (آپارتمان)
تومان

4 خواب . 0 سال . 360 متر

فروش کلنگی 450 متری در دروس
خرید و فروش

فروش کلنگی 450 متری در دروس

دروس (کلنگی)
تومان

خواب . سال . 449 متر

فروش آپارتمان 310 متری با نور و نقشه عالی در دروس
خرید و فروش

فروش آپارتمان 310 متری با نور و نقشه عالی در دروس

دروس (آپارتمان)
تومان

4 خواب . 5 سال . 310 متر