لیست ملک ها

خانه لیست املاک

126 مورد یافت شد

فروش زمین کلنگی 440 متری در دولت
خرید و فروش

فروش زمین کلنگی 440 متری در دولت

دولت (کلنگی)
تومان تومان

خواب . سال . 440 متر

فروش ملک کلنگی 660 متری در دولت
خرید و فروش

فروش ملک کلنگی 660 متری در دولت

دولت (کلنگی)
تومان تومان

خواب . سال . 660 متر

فروش زمین کلنگی 850 متری در دولت
خرید و فروش

فروش زمین کلنگی 850 متری در دولت

دولت (کلنگی)
تومان تومان

خواب . سال . 850 متر

فروش آپارتمان 138 متری خوش نقشه در دولت
خرید و فروش

فروش آپارتمان 138 متری خوش نقشه در دولت

دولت (آپارتمان)
تومان تومان

3 خواب . 4 سال . 138 متر

فروش آپارتمان 215 متری با ویو عالی در دولت
خرید و فروش

فروش آپارتمان 215 متری با ویو عالی در دولت

دولت (آپارتمان)
تومان تومان

3 خواب . 8 سال . 215 متر

فروش آپارتمان 185 متری لاکچری در دولت
خرید و فروش

فروش آپارتمان 185 متری لاکچری در دولت

دولت (آپارتمان)
تومان تومان

3 خواب . 5 سال . 185 متر

فروش آپارتمان 233 متری سوپر لاکچری در دروس
خرید و فروش

فروش آپارتمان 233 متری سوپر لاکچری در دروس

دروس (آپارتمان)
تومان تومان

4 خواب . نوساز . 233 متر

فروش آپارتمان 195 متری خوش نقشه در لوکیشن عالی دروس
خرید و فروش

فروش آپارتمان 195 متری خوش نقشه در لوکیشن عالی دروس

دروس (آپارتمان)
تومان تومان

3 خواب . 6 سال . 195 متر

فروش آپارتمان 150 متری فول امکانات در دروس
خرید و فروش

فروش آپارتمان 150 متری فول امکانات در دروس

دروس (آپارتمان)
تومان تومان

3 خواب . 6 سال . 150 متر

فروش آپارتمان 160 متری در لوکیشن عالی دروس
خرید و فروش

فروش آپارتمان 160 متری در لوکیشن عالی دروس

دروس (آپارتمان)
تومان تومان

3 خواب . 7 سال . 160 متر

فروش آپارتمان 220 متری با بهترین امکانات در دروس
خرید و فروش

فروش آپارتمان 220 متری با بهترین امکانات در دروس

دروس (آپارتمان)
تومان تومان

3 خواب . 4 سال . 220 متر

فروش آپارتمان نوساز 175 متری در دروس
خرید و فروش

فروش آپارتمان نوساز 175 متری در دروس

دروس (آپارتمان)
تومان تومان

3 خواب . نوساز . 175 متر

فروش 425 متر زمین کلنگی در پاسداران
خرید و فروش

فروش 425 متر زمین کلنگی در پاسداران

پاسداران (کلنگی)
تومان تومان

خواب . سال . 425 متر

فروش زمین کلنگی 770 متری در لوکیشن عالی پاسداران
خرید و فروش

فروش زمین کلنگی 770 متری در لوکیشن عالی پاسداران

پاسداران (کلنگی)
تومان تومان

خواب . سال . 770 متر

فروش ملک کلنگی 540 متری عالی در دروس
خرید و فروش

فروش ملک کلنگی 540 متری عالی در دروس

دروس (کلنگی)
تومان تومان

خواب . سال . 540 متر

فروش زمین کلنگی 830 متری در لوکیشن دنج دروس
خرید و فروش

فروش زمین کلنگی 830 متری در لوکیشن دنج دروس

دروس (کلنگی)
تومان تومان

خواب . سال . 830 متر

فروش زمین 300 متری کلنگی در هروی
خرید و فروش

فروش زمین 300 متری کلنگی در هروی

هروی (کلنگی)
تومان تومان

خواب . سال . 300 متر

فروش ملک کلنگی 530 متری در لوکیشن خوب هروی
خرید و فروش

فروش ملک کلنگی 530 متری در لوکیشن خوب هروی

هروی ()
تومان تومان

خواب . سال . 530 متر

فروش زمین کلنگی 1200 متر در هروی
خرید و فروش

فروش زمین کلنگی 1200 متر در هروی

هروی (کلنگی)
تومان تومان

خواب . سال . 1200 متر

فروش کلنگی 630 متر در هروی
خرید و فروش

فروش کلنگی 630 متر در هروی

هروی (کلنگی)
تومان تومان

خواب . سال . 630 متر

فروش ملک کلنگی 475 متری در هروی
خرید و فروش

فروش ملک کلنگی 475 متری در هروی

هروی (کلنگی)
تومان تومان

خواب . سال . 475 متر

فروش ملک کلنگی 372 متری در پاسداران
خرید و فروش

فروش ملک کلنگی 372 متری در پاسداران

پاسداران (کلنگی)
تومان تومان

خواب . سال . 372 متر

فروش ملک کلنگی 680 متری در لوکیشن عالی پاسداران
خرید و فروش

فروش ملک کلنگی 680 متری در لوکیشن عالی پاسداران

پاسداران (آپارتمان)
تومان تومان

خواب . سال . 680 متر

فروش آپارتمان نوساز 200 متری در دولت
خرید و فروش

فروش آپارتمان نوساز 200 متری در دولت

دولت (آپارتمان)
تومان تومان

3 خواب . نوساز . 200 متر

فروش آپارتمان 185 متری سوپر لاکچری در دولت
خرید و فروش

فروش آپارتمان 185 متری سوپر لاکچری در دولت

دولت (آپارتمان)
تومان تومان

خواب . نوساز . 185 متر

فروش آپارتمان 125 متری نوساز در دولت
خرید و فروش

فروش آپارتمان 125 متری نوساز در دولت

دولت (آپارتمان)
تومان تومان

2 خواب . نوساز . 125 متر

فروش آپارتمان 168 متری با نور عالی در دولت
خرید و فروش

فروش آپارتمان 168 متری با نور عالی در دولت

دولت (آپارتمان)
تومان تومان

3 خواب . 7 سال . 168 متر

فروش آپارتمان 145 متری با نمای کلاسیک در دولت
خرید و فروش

فروش آپارتمان 145 متری با نمای کلاسیک در دولت

دولت (آپارتمان)
تومان تومان

3 خواب . 5 سال . 145 متر

فروش آپارتمان 168 متری خوش نقشه در دولت
خرید و فروش

فروش آپارتمان 168 متری خوش نقشه در دولت

دولت (آپارتمان)
تومان تومان

3 خواب . 6 سال . 168 متر

فروش واحد 146 متری با متریال برند در هروی
خرید و فروش

فروش واحد 146 متری با متریال برند در هروی

هروی (آپارتمان)
تومان تومان

3 خواب . 5 سال . 146 متر

فروش ملک کلنگی 630 متری در پاسداران
خرید و فروش

فروش ملک کلنگی 630 متری در پاسداران

دروس (کلنگی)
تومان تومان

خواب . سال . 630 متر

فروش آپارتمان 310 متری با نور عالی درد دروس
خرید و فروش

فروش آپارتمان 310 متری با نور عالی درد دروس

دروس (آپارتمان)
تومان تومان

خواب . نوساز . 310 متر

فروش آپارتمان 200 متری در هروی
خرید و فروش

فروش آپارتمان 200 متری در هروی

هروی (آپارتمان)
تومان تومان

3 خواب . 4 سال . 200 متر

فروش آپارتمان 140 متری خوش نقشه در هروی
خرید و فروش

فروش آپارتمان 140 متری خوش نقشه در هروی

هروی (آپارتمان)
تومان تومان

3 خواب . 5 سال . 140 متر

فروش کلنگی 350 متری در دروس
خرید و فروش

فروش کلنگی 350 متری در دروس

دروس ()
تومان تومان

خواب . سال . 344 متر

فروش زمین کلنگی 510 متری در پاسداران
خرید و فروش

فروش زمین کلنگی 510 متری در پاسداران

پاسداران (کلنگی)
تومان تومان

خواب . سال . 510 متر

فروش آپارتمان 310 متری با نور و نقشه عالی در دروس
خرید و فروش

فروش آپارتمان 310 متری با نور و نقشه عالی در دروس

دروس (آپارتمان)
تومان تومان

4 خواب . 5 سال . 310 متر

فروش آپارتمان 95 متری خوش نقشه در هروی
خرید و فروش

فروش آپارتمان 95 متری خوش نقشه در هروی

هروی (آپارتمان)
تومان تومان

خواب . 1 سال . 95 متر

فروش کلنگی 450 متری در دروس
خرید و فروش

فروش کلنگی 450 متری در دروس

دروس (کلنگی)
تومان تومان

خواب . سال . 449 متر

فروش آپارتمان 86 متری نوساز در ساقدوش
خرید و فروش

فروش آپارتمان 86 متری نوساز در ساقدوش

ساقدوش (آپارتمان)
تومان تومان

2 خواب . نوساز . 86 متر

فروش آپارتمان 115 متری فول امکانات در هروی
خرید و فروش

فروش آپارتمان 115 متری فول امکانات در هروی

هروی (آپارتمان)
تومان تومان

2 خواب . نوساز . 115 متر

فروش آپارتمان 200 متری تکواحدی در هروی
خرید و فروش

فروش آپارتمان 200 متری تکواحدی در هروی

هروی ()
تومان تومان

3 خواب . 4 سال . 200 متر

فروش آپارتمان 105 متری با متریال برند در ساقدوش
خرید و فروش

فروش آپارتمان 105 متری با متریال برند در ساقدوش

ساقدوش (آپارتمان)
تومان تومان

2 خواب . نوساز . 105 متر

فروش آپارتمان 118 متری نوساز در ساقدوش
خرید و فروش

فروش آپارتمان 118 متری نوساز در ساقدوش

ساقدوش (آپارتمان)
تومان تومان

2 خواب . نوساز . 118 متر

فروش آپارتمان 104 متری با نور عالی
خرید و فروش

فروش آپارتمان 104 متری با نور عالی

هروی (آپارتمان)
تومان تومان

2 خواب . 3 سال . 104 متر

فروش آپارتمان 110 متری خوش نقشه در هروی
خرید و فروش

فروش آپارتمان 110 متری خوش نقشه در هروی

هروی (آپارتمان)
تومان تومان

2 خواب . 14 سال . 110 متر

فروش آپارتمان 97 متری با نور عالی در هروی
خرید و فروش

فروش آپارتمان 97 متری با نور عالی در هروی

هروی (آپارتمان)
تومان تومان

2 خواب . 2 سال . 97 متر

فروش آپارتمان 100 متری خوش نقشه در هروی
خرید و فروش

فروش آپارتمان 100 متری خوش نقشه در هروی

هروی (آپارتمان)
تومان تومان

2 خواب . 5 سال . 100 متر

فروش آپارتمان 115 متری در هروی
خرید و فروش

فروش آپارتمان 115 متری در هروی

هروی (آپارتمان)
تومان تومان

2 خواب . 1 سال . 115 متر

فروش آپارتمان 124 متری در هروی
خرید و فروش

فروش آپارتمان 124 متری در هروی

هروی (آپارتمان)
تومان تومان

3 خواب . 10 سال . 124 متر

اجاره آپارتمان 113 متری با نور و نقشه عالی در هروی
رهن و اجاره

اجاره آپارتمان 113 متری با نور و نقشه عالی در هروی

هروی (آپارتمان)
تومان تومان

2 خواب . 1 سال . 113 متر

اجاره آپارتمان 137 متری با امکانات عالی در پاسداران
رهن و اجاره

اجاره آپارتمان 137 متری با امکانات عالی در پاسداران

پاسداران (آپارتمان)
تومان تومان

3 خواب . 1 سال . 137 متر

اجاره آپارتمان 285 متری خوش نقشه در پاسداران
رهن و اجاره

اجاره آپارتمان 285 متری خوش نقشه در پاسداران

پاسداران (آپارتمان)
تومان تومان

4 خواب . 1 سال . 285 متر

فروش آپارتمان 360 متری در بهترین لوکیشن دروس
خرید و فروش

فروش آپارتمان 360 متری در بهترین لوکیشن دروس

دروس (آپارتمان)
تومان تومان

4 خواب . نوساز . 360 متر

فروش آپارتمان 225 متری با بهترین امکانات و متریال در دروس
خرید و فروش

فروش آپارتمان 225 متری با بهترین امکانات و متریال در دروس

دروس (آپارتمان)
تومان تومان

3 خواب . نوساز . 225 متر

فروش آپارتمان 168 متری نوساز در دروس
خرید و فروش

فروش آپارتمان 168 متری نوساز در دروس

دروس (آپارتمان)
تومان تومان

خواب . نوساز . 168 متر

فروش آپارتمان 220 متری خوش نقشه در پاسداران
خرید و فروش

فروش آپارتمان 220 متری خوش نقشه در پاسداران

پاسداران (آپارتمان)
تومان تومان

3 خواب . نوساز . 220 متر

فروش آپارتمان 180 متری در پاسداران
خرید و فروش

فروش آپارتمان 180 متری در پاسداران

پاسداران (آپارتمان)
تومان تومان

3 خواب . نوساز . 180 متر

فروش آپارتمان 160 متری با بهترین امکانات در پاسداران
خرید و فروش

فروش آپارتمان 160 متری با بهترین امکانات در پاسداران

پاسداران (آپارتمان)
تومان تومان

3 خواب . نوساز . 160 متر

فروش آپارتمان 162 متری خوش نقشه در دروس
خرید و فروش

فروش آپارتمان 162 متری خوش نقشه در دروس

دروس (آپارتمان)
تومان تومان

3 خواب . 2 سال . 162 متر

فروش آپارتمان 330 متری خوش نقشه در پاسداران
خرید و فروش

فروش آپارتمان 330 متری خوش نقشه در پاسداران

پاسداران (آپارتمان)
تومان تومان

4 خواب . نوساز . 330 متر

فروش آپارتمان 300 متری با نقشه و متریال عالی در دروس
خرید و فروش

فروش آپارتمان 300 متری با نقشه و متریال عالی در دروس

دروس (آپارتمان)
تومان تومان

4 خواب . نوساز . 300 متر

فروش آپارتمان 175 متری با امکانات و متریال عالی در دروس
خرید و فروش

فروش آپارتمان 175 متری با امکانات و متریال عالی در دروس

دروس (آپارتمان)
تومان تومان

3 خواب . نوساز . 175 متر

فروش آپارتمان 330 متری فول فرنیش در پاسداران
خرید و فروش

فروش آپارتمان 330 متری فول فرنیش در پاسداران

پاسداران (آپارتمان)
تومان تومان

4 خواب . نوساز . 330 متر

فروش آپارتمان 270 متری با بهترین متریال در پاسداران
خرید و فروش

فروش آپارتمان 270 متری با بهترین متریال در پاسداران

پاسداران (آپارتمان)
تومان تومان

4 خواب . نوساز . 270 متر

فروش آپارتمان 200 متری فول فرنیش در دروس
خرید و فروش

فروش آپارتمان 200 متری فول فرنیش در دروس

دروس (آپارتمان)
تومان تومان

3 خواب . نوساز . 200 متر

فروش آپارتمان 290 متری با متریال برند در دروس
خرید و فروش

فروش آپارتمان 290 متری با متریال برند در دروس

دروس (آپارتمان)
تومان تومان

3 خواب . نوساز . 290 متر

فروش آپارتمان 270 متری از آرشیتکت به نام در دروس
خرید و فروش

فروش آپارتمان 270 متری از آرشیتکت به نام در دروس

دروس (آپارتمان)
تومان تومان

3 خواب . نوساز . 270 متر

فروش آپارتمان 155 متری در فرعی دنج دروس
خرید و فروش

فروش آپارتمان 155 متری در فرعی دنج دروس

دروس (آپارتمان)
تومان تومان

3 خواب . نوساز . 155 متر

فروش آپارتمان 160 متری فول امکانات در پاسداران
خرید و فروش

فروش آپارتمان 160 متری فول امکانات در پاسداران

پاسداران (آپارتمان)
تومان تومان

3 خواب . نوساز . 160 متر

فروش آپارتمان 180 متری در پاسداران
خرید و فروش

فروش آپارتمان 180 متری در پاسداران

پاسداران (آپارتمان)
تومان تومان

3 خواب . 6 سال . 180 متر

فروش آپارتمان 147 متری نوساز در پاسداران
خرید و فروش

فروش آپارتمان 147 متری نوساز در پاسداران

پاسداران (آپارتمان)
تومان تومان

3 خواب . نوساز . 147 متر

فروش آپارتمان 130 متری با نور عالی در پاسداران
خرید و فروش

فروش آپارتمان 130 متری با نور عالی در پاسداران

پاسداران (آپارتمان)
تومان تومان

2 خواب . 1 سال . 130 متر

فروش آپارتمان 150 متری با نور و نقشه عالی در پاسداران
خرید و فروش

فروش آپارتمان 150 متری با نور و نقشه عالی در پاسداران

پاسداران (آپارتمان)
تومان تومان

3 خواب . 1 سال . 150 متر

فروش آپارتمان 125 متری موقعیت عالی در پاسداران
خرید و فروش

فروش آپارتمان 125 متری موقعیت عالی در پاسداران

پاسداران (آپارتمان)
تومان تومان

2 خواب . 1 سال . 125 متر

فروش آپارتمان 145 متری با امکانات عالی در پاسداران
خرید و فروش

فروش آپارتمان 145 متری با امکانات عالی در پاسداران

پاسداران (آپارتمان)
تومان تومان

3 خواب . 3 سال . 145 متر

فروش آپارتمان 180 متری موقعیت عالی در هروی
خرید و فروش

فروش آپارتمان 180 متری موقعیت عالی در هروی

هروی (آپارتمان)
تومان تومان

3 خواب . 4 سال . 180 متر

فروش آپارتمان 216 متری فول امکانات در پاسداران
خرید و فروش

فروش آپارتمان 216 متری فول امکانات در پاسداران

پاسداران (آپارتمان)
تومان تومان

3 خواب . 3 سال . 216 متر

فروش آپارتمان 150 متری فول امکانات در هروی
خرید و فروش

فروش آپارتمان 150 متری فول امکانات در هروی

هروی (آپارتمان)
تومان تومان

3 خواب . نوساز . 150 متر

فروش آپارتمان 200 متری در دروس
خرید و فروش

فروش آپارتمان 200 متری در دروس

دروس (آپارتمان)
تومان تومان

3 خواب . 6 سال . 200 متر

فروش آپارتمان 112 متری در دروس
خرید و فروش

فروش آپارتمان 112 متری در دروس

پاسداران (آپارتمان)
تومان تومان

2 خواب . 2 سال . 112 متر

فروش آپارتمان 181 متری خوش نقشه در پاسداران
خرید و فروش

فروش آپارتمان 181 متری خوش نقشه در پاسداران

پاسداران (آپارتمان)
تومان تومان

3 خواب . 13 سال . 181 متر

فروش آپارتمان 158 متری خوش نقشه در دروس
خرید و فروش

فروش آپارتمان 158 متری خوش نقشه در دروس

دروس (آپارتمان)
تومان تومان

3 خواب . 20 سال . 158 متر

فروش آپارتمان 216 متری تکواحدی در ساقدوش
خرید و فروش

فروش آپارتمان 216 متری تکواحدی در ساقدوش

ساقدوش (آپارتمان)
تومان تومان

3 خواب . 2 سال . 216 متر

فروش آپارتمان 185 متری در بهترین فرعی هروی
خرید و فروش

فروش آپارتمان 185 متری در بهترین فرعی هروی

هروی (آپارتمان)
تومان تومان

3 خواب . 3 سال . 185 متر

فروش آپارتمان 85 متری در لوکیشن خوب هروی
خرید و فروش

فروش آپارتمان 85 متری در لوکیشن خوب هروی

هروی (آپارتمان)
تومان تومان

2 خواب . 3 سال . 85 متر

فروش آپارتمان 142 متری خوش نقشه در هروی
خرید و فروش

فروش آپارتمان 142 متری خوش نقشه در هروی

هروی (آپارتمان)
تومان تومان

3 خواب . 7 سال . 142 متر

فروش آپارتمان 150 متری نوساز در پاسداران
خرید و فروش

فروش آپارتمان 150 متری نوساز در پاسداران

پاسداران (آپارتمان)
تومان تومان

3 خواب . نوساز . 150 متر

فروش آپارتمان 170 متری فول امکانات در پاسداران
خرید و فروش

فروش آپارتمان 170 متری فول امکانات در پاسداران

پاسداران (آپارتمان)
تومان تومان

3 خواب . 5 سال . 170 متر

آپارتمان 160 متری فول امکانات در پاسداران
خرید و فروش

آپارتمان 160 متری فول امکانات در پاسداران

پاسداران (آپارتمان)
تومان تومان

3 خواب . 2 سال . 160 متر

فروش آپارتمان 120 متری کلیدنخورده در پاسداران
خرید و فروش

فروش آپارتمان 120 متری کلیدنخورده در پاسداران

پاسداران (آپارتمان)
تومان تومان

2 خواب . 1 سال . 120 متر

فروش آپارتمان 91 متری در پاسداران
خرید و فروش

فروش آپارتمان 91 متری در پاسداران

پاسداران (آپارتمان)
تومان تومان

2 خواب . 5 سال . 91 متر

فروش واحد 130 متری خوش نقشه در دولت
خرید و فروش

فروش واحد 130 متری خوش نقشه در دولت

دولت (آپارتمان)
تومان تومان

3 خواب . 15 سال . 130 متر

فروش آپاتمان 150 متری فول امکانات در دروس
خرید و فروش

فروش آپاتمان 150 متری فول امکانات در دروس

دروس (آپارتمان)
تومان تومان

3 خواب . 4 سال . 150 متر

فروش آپارتمان 204 متری با بهترین متریال در دروس
خرید و فروش

فروش آپارتمان 204 متری با بهترین متریال در دروس

دروس (آپارتمان)
تومان تومان

3 خواب . 2 سال . 204 متر

فروش واحد 250 متری تکواحدی در دروس
خرید و فروش

فروش واحد 250 متری تکواحدی در دروس

دروس (آپارتمان)
تومان تومان

4 خواب . 12 سال . 250 متر

اجاره آپارتمان 300 متری فول امکانات در پاسداران
رهن و اجاره

اجاره آپارتمان 300 متری فول امکانات در پاسداران

پاسداران (آپارتمان)
تومان تومان

3 خواب . 1 سال . 300 متر

اجاره آپارتمان 160 متری خوش نقشه در ساقدوش
رهن و اجاره

اجاره آپارتمان 160 متری خوش نقشه در ساقدوش

ساقدوش (آپارتمان)
تومان تومان

3 خواب . 4 سال . 160 متر

فروش آپارتمان 85 متری خوش نقشه در پاسداران
خرید و فروش

فروش آپارتمان 85 متری خوش نقشه در پاسداران

پاسداران (آپارتمان)
تومان تومان

2 خواب . 8 سال . 85 متر

فروش آپارتمان 250 متری لاکچری فول امکانات در دروس
خرید و فروش

فروش آپارتمان 250 متری لاکچری فول امکانات در دروس

دروس (آپارتمان)
تومان تومان

3 خواب . نوساز . 250 متر

فروش آپارتمان 320 متری با بهترین پلان و لوکیشن در پاسداران
خرید و فروش

فروش آپارتمان 320 متری با بهترین پلان و لوکیشن در پاسداران

پاسداران (آپارتمان)
تومان تومان

4 خواب . نوساز . 320 متر

فروش آپارتمان 300 متری فول امکانات در پاسداران
خرید و فروش

فروش آپارتمان 300 متری فول امکانات در پاسداران

پاسداران (آپارتمان)
تومان تومان

4 خواب . نوساز . 300 متر

فروش واحد 230 متری با بهترین امکانات و متریال در پاسداران
خرید و فروش

فروش واحد 230 متری با بهترین امکانات و متریال در پاسداران

پاسداران (آپارتمان)
تومان تومان

3 خواب . 2 سال . 230 متر

فروش آپارتمان 260 متری نوساز در بهترین فرعی پاسداران
خرید و فروش

فروش آپارتمان 260 متری نوساز در بهترین فرعی پاسداران

پاسداران (آپارتمان)
تومان تومان

4 خواب . نوساز . 260 متر

فروش واحد 170 متری خوش نقشه در دروس
خرید و فروش

فروش واحد 170 متری خوش نقشه در دروس

دروس (آپارتمان)
تومان تومان

3 خواب . نوساز . 170 متر

فروش آپارتمان 300 متری شخصی ساز در دروس
خرید و فروش

فروش آپارتمان 300 متری شخصی ساز در دروس

دروس (آپارتمان)
تومان تومان

4 خواب . 4 سال . 300 متر

آپارتمان 200 متری خوش نقشه با بهترین متریال در پاسداران
خرید و فروش

آپارتمان 200 متری خوش نقشه با بهترین متریال در پاسداران

پاسداران (آپارتمان)
تومان تومان

3 خواب . 4 سال . 200 متر

آپارتمان 270 متری در بهترین لوکیشن پاسداران
خرید و فروش

آپارتمان 270 متری در بهترین لوکیشن پاسداران

پاسداران (آپارتمان)
تومان تومان

3 خواب . نوساز . 270 متر

آپارتمان 280 متری خوش نقشه و لوکس در پاسداران
خرید و فروش

آپارتمان 280 متری خوش نقشه و لوکس در پاسداران

پاسداران (آپارتمان)
تومان تومان

3 خواب . نوساز . 280 متر

فروش واحد لوکس 230 متری در پاسداران
خرید و فروش

فروش واحد لوکس 230 متری در پاسداران

پاسداران (آپارتمان)
تومان تومان

3 خواب . نوساز . 230 متر

فروش واحد 240 متری خوش نقشه در پاسداران
خرید و فروش

فروش واحد 240 متری خوش نقشه در پاسداران

پاسداران (آپارتمان)
تومان تومان

3 خواب . نوساز . 240 متر

فروش واحد 265 متری با بهترین پلان و متریال در هروی
خرید و فروش

فروش واحد 265 متری با بهترین پلان و متریال در هروی

هروی (آپارتمان)
تومان تومان

4 خواب . 2 سال . 265 متر

فروش واحد 225 متری در بهترین لوکیشن دروس
خرید و فروش

فروش واحد 225 متری در بهترین لوکیشن دروس

دروس (آپارتمان)
تومان تومان

3 خواب . 18 سال . 225 متر

فروش آپارتمان 224 متری با بهترین متریال در هروی
خرید و فروش

فروش آپارتمان 224 متری با بهترین متریال در هروی

هروی (آپارتمان)
تومان تومان

3 خواب . نوساز . 224 متر

فروش آپارتمان 200 متری خوش نقشه در پاسداران
خرید و فروش

فروش آپارتمان 200 متری خوش نقشه در پاسداران

پاسداران (آپارتمان)
تومان تومان

3 خواب . نوساز . 200 متر

فروش واحد 200 متری خوش نقشه و مدرن در پاسداران
خرید و فروش

فروش واحد 200 متری خوش نقشه و مدرن در پاسداران

پاسداران (آپارتمان)
تومان تومان

3 خواب . نوساز . 200 متر

فروش آپارتمان 105 متری شخصی ساز در هروی
خرید و فروش

فروش آپارتمان 105 متری شخصی ساز در هروی

هروی (آپارتمان)
تومان تومان

2 خواب . نوساز . 105 متر

فروش آپارتمان 150 متری با بهترین متریال در هروی
خرید و فروش

فروش آپارتمان 150 متری با بهترین متریال در هروی

هروی (آپارتمان)
تومان تومان

3 خواب . نوساز . 150 متر

فروش آپارتمان 177 متری با متریال برند در هروی
خرید و فروش

فروش آپارتمان 177 متری با متریال برند در هروی

هروی (آپارتمان)
تومان تومان

3 خواب . نوساز . 177 متر

آپارتمان 185 متری با متریال درجه 1 در پاسداران
خرید و فروش

آپارتمان 185 متری با متریال درجه 1 در پاسداران

پاسداران (آپارتمان)
تومان تومان

3 خواب . نوساز . 185 متر

فروش واحد 160 متری در بهترین فرعی ساقدوش
خرید و فروش

فروش واحد 160 متری در بهترین فرعی ساقدوش

ساقدوش (آپارتمان)
تومان تومان

3 خواب . 2 سال . 160 متر

آپارتمان 145 متری از سازنده بنام منطقه
خرید و فروش

آپارتمان 145 متری از سازنده بنام منطقه

پاسداران (آپارتمان)
تومان تومان

3 خواب . 4 سال . 145 متر

فروش واحد 130 متری خوش نقشه در پاسداران
خرید و فروش

فروش واحد 130 متری خوش نقشه در پاسداران

پاسداران (آپارتمان)
تومان تومان

2 خواب . 1 سال . 130 متر

واحد 110 متری در یکی از بهترین برج های لوکس پاسداران
خرید و فروش

واحد 110 متری در یکی از بهترین برج های لوکس پاسداران

پاسداران (آپارتمان)
تومان تومان

2 خواب . 1 سال . 110 متر

فروش آپارتمان 105 متری خوش نقشه در مکران
خرید و فروش

فروش آپارتمان 105 متری خوش نقشه در مکران

هروی (آپارتمان)
تومان تومان

2 خواب . 4 سال . 105 متر

فروش آپارتمان 295 متری در پاسداران
خرید و فروش

فروش آپارتمان 295 متری در پاسداران

پاسداران (آپارتمان)
تومان تومان

4 خواب . 1 سال . 295 متر